CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Miljöklassning av byggnader -Slutrapport april 2008

Mauritz Glaumann ; Tove Malmqvist ; Åsa Svenfelt ; Per-Olof Carlson ; Martin Erlandsson ; Johnny Andersson ; Helene Wintzell ; Göran Finnveden ; Torbjörn Lindholm (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Tor-Göran Malmström
Karlskrona2008. - 148 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2017-11-29.
CPL Pubid: 110821

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report D - Department of Building Technology, Building Services Engineering, Chalmers University of Technology