CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Air-conditioning, refrigeration and heat pump technology - Part 3: Air coolers

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2008. ISBN: -0280-8862.- 62 s.
[Rapport]

Nyckelord: air-cooler, frosting, defrosting, heat transfer, VIN091, ENM080Denna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110815

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur