CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency aspects of heat pump systems - Load matching and parasitic losses

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
IEA Heat pump centre Newsletter Vol. 26 (2008), 3,
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: control, efficiency, fans, heat pump systems, parasitic losses, pumpsDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110814

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur