CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficiency aspects of heat pump systems - Load matching and parasitic losses (keynote speach)

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
9th IEA Heat Pump Conference, Zürich, Switzerland, Proceedings vol. CD-proceedings, (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: control, efficiency, fans, heat pump systems, parasitic losses, pumpsDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110811

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur