CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tappvattenvärmning med värmepump– Alternativa systemlösningar för varmvatten och värme

Sanitary water heating by heat pump - Alternative system solutions for hot water and heating

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Projektmöte Effsys II, Chalmers, Göteborg (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: SHW, hot water, temperature, heat pump, storage tank, heatingDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur