CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Flip chip assembly of a commersial MMIC amplifier on thin film alumina with electroplated pillars

Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christina Tegnander ; J. Piotr Starski (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Janusz Rudnicki (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anders Emrich
Proceedings of GigaHertz 2005 Vol. 1 (2005), 1, p. 234-237.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 11081

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur