CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Narrow band gap III-V based-FET for ultra low power high frequency analog applications

Gilles Dambrine ; Sylvain Bollaert ; Y. Roellens ; A. Noudeviwa ; A. Olivier ; N. Wichmann ; Ludovic Desplanque ; Xavier Wallart ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Giuseppe Moschetti (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Per-Åke Nilsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Mikael Malmkvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Eric Lefebvre (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2009 67th Annual Device Research Conference (DRC) p. 149-51. (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-01-25.
CPL Pubid: 110809

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur