CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nya systemlösningar ger effektivare pump- och fläktdrift

New system solutions provide more efficient pump and fan operation

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
BIC-nytt 1, (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: pump, fan, operation, efficiency, decentralized, systemDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur