CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Naturen som värmekälla – eller hur jag i mitt 70-tals hus, med god marginal, klarar framtidsmålet i IVAs Energiframsyn

Nature as a heat source - or how I easily comply with the target of IVA's Energy Future in my house from the 1970s(

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
IVA-seminarium, IVA, Stockholm. Proceedings (VVS-föreningen.) (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: pumps, VSD, variable speed drive, centralized, decentralized, heating, cooling, coil control, pressure dropDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110803

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur