CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reglering av värme och kyla – central eller decentral pumpinstallation?

Control of heating and cooling - Centralized or decentralized pump installation?

Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Älvsjömässan, Stockholm, Proceedings (VVS-tekniska föreningen.) (2008)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: pumps, VSD, variable speed drive, centralized, decentralized, heating, cooling, coil control, pressure dropDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur