CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of air filters regarding energy use

Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Indoor Air 2008 Conference, Copenhagen. Proceedings vol. Paper ID:243 (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Ventilation system, air cleaning, filters, återluftDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 110800

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur