CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ventilation i BBR och andra regelverk

Ventilation in BBR and other building codes

Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
VVS-Forum - Specialnummer om ventilation och inneklimat 4, p. 102-104. (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Ventilation system, återluftDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 110794

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur