CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behöver vi mera luft än dagens praxis?

Do we need more air than today's practice?

Lars Ekberg (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; M Svartengren
VVS-Forum - Specialnummer om ventilation och inneklimat 4, p. 18-21. (2008)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Ventilation system, återluftDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-09-13.
CPL Pubid: 110791

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur