CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Gain Active Microstrip Antenna for 60 GHz WLAN

Camilla Kärnfelt (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Paul Hallbjörner (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Herbert Zirath (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Per Ligander ; Katarina Boustedt ; Arne Alping
Proceedings of European Microwave week, EuMC 2005 Vol. 1 (2005), 1, p. 581-584.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 11079

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur