CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prognosstyrning - Ser inte skogen för alla träd

Weather forecast control - Can't see the forest because of all the trees

Jan-Olof Dalenbäck (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 79 (2008), 11, p. 65.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: predictive control, weather forecastDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 110789

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur