CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Borrhålslager gör Academicum energieffektiv

Borehole storage makes Academicum energy efficient

Enno Abel (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi&Miljö Vol. 79 (2008), 11, p. 65.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: energy efficiency, borehole storageDenna post skapades 2010-01-25. Senast ändrad 2010-02-24.
CPL Pubid: 110785

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur