CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fabrication by creating dynamic patterns

Hanna Landin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers)) ; Linda Worbin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
Proceedings of PixelRaiders 2, April 6-8 2004, Sheffield. (2004)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 11058

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Fragile and magical interaction forms: an approach to interaction design aesthetics