CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

In situ near-infrared spectroscopy monitoring of the lyophilization process.

Mikael Brülls ; Staffan Folestad ; anders sparen ; Anders Rasmuson (Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap)
Pharmaceutical Research Vol. 20 (2003), p. 494.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-22. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 110552

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap (2002-2004)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur