CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design presents research: the relations between research intention and design outcome

Hanna Landin (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
Design [x] research: Essays on interaction design as knowledge construction. eds. P. Ehn, J. Löwgren, 75-84. Malmö: Malmö University, School of Arts and Communication. (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 11054

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Datavetenskap (datalogi)

Chalmers infrastruktur