CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of phenol on graphite(0001) and α-Al2O3(0001): Nature of van der Waals bonds from first-principles calculations

Svetla D. Chakarova-Käck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Øyvind Borck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11044

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Towards First-Principles Understanding of Biomolecular Adsorption