CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

News on beta delayed particle emission from Be-14

H. Jeppesen ; U. C. Bergmann ; M. J. G. Borge ; J. Cederkall ; V. N. Fedoseyev ; H. O. U. Fynbo ; V. Y. Hansper ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Karin Markenroth (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; V. I. Mishin ; Thomas Nilsson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik ; Extern) ; Göran Nyman (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; K. Riisager ; O. Tengblad ; Katarina Wilhelmsen Rolander (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Progress of Theoretical Physics Supplement (0375-9687). 146, p. 520-524. (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Beta delayed charged particles from Be-14 have been measured and give an upper limit on beta delayed alpha particles of B(betaalpha)<6.7x10(-5) and a tentative branching ratio on beta delayed tritons of 7.5x10(-5)

Nyckelord: ISOLDE, NUCLEIDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 11040

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Lågenergifysik

Chalmers infrastruktur