CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dimers of polycyclic aromatic hydrocarbons in density functional theory

Svetla D. Chakarova-Käck (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Jesper Kleis (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori) ; Elsebeth Schröder (Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori)
(2006)
[Preprint]


Denna post skapades 2006-09-18. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 11039

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Material- och ytteori (1900-2015)

Ämnesområden

Elektronstruktur

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Towards First-Principles Understanding of Biomolecular Adsorption


Van der Waals density-functional description of polymers and other sparse materials


Ingår i serie

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg] 2005-16