CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure of glasses near the glass transition temperature

Andreas J. Hall (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; D.T. Bowron ; St. Adams
Journal of Physics: Condensed Matter (0953-8984). Vol. 21 (2009), p. 245106.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-01-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 110188

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik
Den kondenserade materiens fysik
Struktur- och vibrationsfysik

Chalmers infrastruktur