CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and Validation of Power-Frequency magnatic field conductive shielding for underground cables

Ener Salinas ; Yueqiang Liu (Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik) ; P Souza Jr ; J Atalaya ; P Cruz ; Jaap E Daalder (Institutionen för experimentell fysik)
CIRED 2005. 18th International Conference and Exhibition on Electricity Distribution, 2005. p. 501-504. (2005)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-07-24.
CPL Pubid: 11016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Beräkningsteknik (2005-2006)
Institutionen för experimentell fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur