CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Real-time Interruptible Tariff echanism Incorporating Utility-Customer Interactions

Kankar Bhattacharya ; Math Bollen ; Jaap E Daalder (Institutionen för energi och miljö, Elteknik)
IEEE Transactions on Power Systems Vol. 15 (2000), p. 700-706.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 11006

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur