CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

1st Observation of Beta-Delayed Deuteron Emission

K. Riisager ; M. J. G. Borge ; H. Gabelmann ; P. G. Hansen ; L. Johannsen ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; W. Kurcewicz ; Göran Nyman (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; A. Richter ; Olof Tengblad (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Katarina Wilhelmsen (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Physics Letters B (0370-2693). Vol. 235 (1990), 1-2, p. 30-34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-08-23.
CPL Pubid: 10998

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur