CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Beta-Decay of Li-9 to Levels in Be-9 - a New Look

Göran Nyman (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; R. E. Azuma ; P. G. Hansen ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; P. O. Larsson ; Stanley Mattsson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; A. Richter ; K. Riisager ; Olof Tengblad (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Katarina Wilhelmsen (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Nuclear Physics A (0375-9474). Vol. 510 (1990), 2, p. 189-208.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-08-23.
CPL Pubid: 10997

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur