CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Applications of Statistical Nuclear-Physics to Nuclear Spectroscopy

P. G. Hansen ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; A. Richter
Nuclear Physics A (0375-9474). Vol. 518 (1990), 1-2, p. 13-34.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-08-23.
CPL Pubid: 10996

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur