CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Decay of Ar-31

M. J. G. Borge ; H. Gabelmann ; L. Johannsen ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; Göran Nyman (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; K. Riisager ; Olof Tengblad (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Nuclear Physics A (0375-9474). Vol. 515 (1990), 1, p. 21-30.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2007-08-23.
CPL Pubid: 10995

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur