CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Observation of Forward Neutrons from the Break-up of the Li-11 Neutron Halo

R. Anne ; Sven-Erik Arnell (Institutionen för fysik) ; R. Bimbot ; H. Emling ; D. GuillemaudMueller ; P. G. Hansen ; L. Johannsen ; Björn Jonson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; M. Lewitowicz ; Stanley Mattsson (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; A. C. Mueller ; R. Neugart ; Göran Nyman (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik) ; F. Pougheon ; A. Richter ; K. Riisager ; M. G. SaintLaurent ; G. Schrieder ; O. Sorlin ; Katarina Wilhelmsen (Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik)
Physics Letters B (0370-2693). Vol. 250 (1990), 1-2, p. 19-23.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2011-01-18.
CPL Pubid: 10994

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)
Institutionen för experimentell fysik, Subatomär fysik (1900-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik

Chalmers infrastruktur