CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanisms for K X-Ray-Energy Shifts

G. L. Borchert ; T. Rose ; P. G. Hansen ; Björn Jonson (Fysiska institutionen) ; H. L. Ravn
Zeitschrift fur Naturforschung A-A Journal of Physical Sciences (0932-0784). Vol. 42 (1987), 8, p. 781-785.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-07-10.
CPL Pubid: 10983

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur