CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bolometers as Particle Spectrometers

H. H. Stroke ; G. Artzner ; N. Coron ; G. Dambier ; P. G. Hansen ; G. Jegoudez ; Björn Jonson (Fysiska institutionen) ; J. Leblanc ; J. P. Lepeltier ; Göran Nyman (Fysiska institutionen) ; H. L. Ravn ; O. Testard
IEEE Transactions on Nuclear Science (0018-9499). Vol. 33 (1986), 1, p. 759-761.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2013-07-10.
CPL Pubid: 10982

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Annan fysik

Chalmers infrastruktur