CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modeling of the Heterostructure Barrier Varactor Diode

Lars Dillner (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Jan Stake (Institutionen för mikrovågsteknik) ; Erik L. Kollberg (Institutionen för mikrovågsteknik)
International Semiconductor Device Research Symposium (ISDRS) p. 179-182. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: HBV, frequency multiplierDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10974

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikrovågsteknik (1900-2003)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektronik

Chalmers infrastruktur