CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New Limits on the Single-Gamma-Decay of Orthopositronium

U. Amaldi ; G. Carboni ; Björn Jonson (Institutionen för fysik) ; J. Thun
Physics Letters B (0370-2693). Vol. 153 (1985), 6, p. 444-448.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-10-28.
CPL Pubid: 10966

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Elementarpartikelfysik

Chalmers infrastruktur