CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

LARGE EDDY SIMULATION OF A LEAN PREMIXED LOW SWIRL BURNER

Mohammad Irannezhad (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars-Erik Eriksson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Sixth International Symposium on Turbulence and Shear Flow Phenomena, June 22-24, 2009, Seoul National University, Seoul, Korea (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Fluid Dynamics, Combustion, Swirl BurnerDenna post skapades 2010-01-21. Senast ändrad 2010-01-21.
CPL Pubid: 109654

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur