CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Subspace Based Approaches for Wiener System Identification

R. Raich ; G.T. Zhou ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Automatic Control Vol. 50 (2005), 10, p. 1629-1634.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Reglerteknik
Signalbehandling

Chalmers infrastruktur