CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Non-linear Weighted Least Squares Estimation of Sinusoids in Array Signal Processing

J. Eriksson (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling ; Extern) ; Mats Viberg (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
IEEE Transactions on Signal Processing Vol. 52 (2004), 11, p. 3083-3095.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10964

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Signalbehandling

Chalmers infrastruktur