CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

String theory and cosmology

Bengt E. W. Nilsson (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik) ; Ulf Danielsson ; Ariel Goobar
(2005)
[Bok, med redaktör]

Nyckelord: High energy physics, string theory, cosmology


Nobel symposium in the area of overlap between string theory and cosmology, held in Sigtuna, August 14-19, 2003Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 10963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Astropartikelfysik
Kosmologi

Chalmers infrastruktur