CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crack Initiation in Nodular cast Iron

Marie Mörtsell (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: mechanical properties, nodualr cast iron, crack initiation, fatigueDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 10962

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Avancerad oförstörande provning (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2005-11-11
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Technical report - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology 8