CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Future Use of High Fiber Volume in Concrete. Can fibers someday be placed in real time as a function of the design?

Ralejs Tepfers (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Concrete International (0162-4075). Vol. 32 (2010), 1, p. 49-51.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Concrete, Fibers, Integrated design and production, real timeDenna post skapades 2010-01-21. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 109611

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur