CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tailoring and Characterisation of Nickel Silicide Thin Films on Silicon Carbide

Sergio Alfonso Pérez-García (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: characterisation, nickel silicide, thin films, silicon carbideDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2010-08-31.
CPL Pubid: 10961