CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Silicon substrate integrated ferroelectric microwave components

Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Dan Kuylenstierna (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anatoli Deleniv (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Saeed Abadei (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Anders Eriksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Pär Rundqvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
Integrated Ferroelectrics Vol. 66 (2004), p. 125-38.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10939

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik

Chalmers infrastruktur