CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Microwave properties of SrTiO3/SrRuO3/CeO2/YSZ heterostructure on low-resistivity silicon

Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Pär Rundqvist (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
MICROWAVE MATERIALS AND THEIR APPLICATIONS 2002 Conference (2002)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10937

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor
Elektroteknik

Chalmers infrastruktur