CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

dc and microwave resistivities of SrRuO_3 films deposited on SrTiO_3

Pär Rundqvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Andrei Vorobiev (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Spartak Gevorgian (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Khaled Khamchane (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Ivanov Zdravko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Journal of Applied Physics, Vol. 93 (2003), 2, p. 1291-7.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 10935