CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Study of Reaction Process on Ni/4H-SiC Contact

Yu Cao (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Materials Science and Technology (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: reaction products, nickel/silicide carbide, contact formation,Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 10930

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur