CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Vacuum Annealing and Nitrogen alloying on Gas Atomised M4 High Speed Steel Powder

Henrik Borgström (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Powder Metallurgy Vol. 49 (2006), 1,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: powder metallurgy, nitrogen absorption, surface reactions, XPS, Auger, liquid phase sinteringDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 10928

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur