CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of Silicon, Vanadium and Nickel on Microstructure of Liquid Phase Sintered M3/2 Grade High Speed Steel

Walid Khraisat ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Peter Sotkovszki (Institutionen för material- och tillverkningsteknik)
Powder Metallurgy Vol. 48 (2005), 1, p. 33-38.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: powder metallurgy, high speed steel, liquid phase sintering, microstructureDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 10927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)
Institutionen för material- och tillverkningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur