CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of two image reconstruction algorithms for microwave tomography

Andreas Fhager (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik)
Radio Science (0048-6604). Vol. 20 (2005), p. RS3017.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-11-26.
CPL Pubid: 10925

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Elektromagnetisk bio- och plasmafysik (2005-2005)

Ämnesområden

Optimeringslära, systemteori

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Image reconstruction algorithms for mammographic microwave tomography


Microwave tomography