CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surface Chemical Analysis of Pre-alloyed Water-atomised Steel Powder

Henrik Karlsson (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Sigurd Berg
Powder Metallurgy Vol. 48 (2005), 1, p. 51-58.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: powder metallurgy, XPS, Auger, steel powderDenna post skapades 2006-09-12.
CPL Pubid: 10924

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur