CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of pre-treatment and Nickel Layer Thickness on Nickel Silicide/Silicon Carbide Contact

Yu Cao (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik) ; Lars Nyborg (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik)
Applied Surface Science Vol. 241 (2005), 3-4, p. 392-404.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: surface characterisation, nickel silicide/silicon carbide, contact, pre-treatmentDenna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 10922

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Yt- och mikrostrukturteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur